GÜNEŞDER

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği, Lisanssız Güneş Enerji Santralleri (GES) başta olmak üzere tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine, yatırımların artırılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve bu konuda farkındalığı artırmak,dernek amaçlarına uygun olarak hareket eden diğer kurum, kuruluş, dernek ve özel sektör güneş enerjisi yatırımcıları ile etkin iş birliği yaparak katma değeri yüksek bir yatırım ortamı yaratmak, yatırımları destekleyecek mekanizmaları kurmak ve işleyişinde aktif rol almak, sektörde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, Türkiye’nin enerji politikasını, teknik ve ekonomik gelişmeler ile enerji konusundaki mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak araştırmalar yapmak, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek ve Türkiye enerji piyasalarındaki yatırımların teknoloji, verimlilik ve yetkin insan kaynakları ile desteklenmesine katkı sunmak amacıyla kurulmuştur.

Tümünü Görüntüle

Hedeflerimiz;

  • Türkiye’de ve Dünyada güneş enerjisinden enerji üretimi için yatırımları artırmak yönünde çalışmalar yapmak,
  • Düşük karbon ekonomisi, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara yönelik olarak düşünce ve hareket birliği oluşturmak,
  • Yatırımcı ve işletmeci olarak ya da olmak amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişiler için yenilenebilir enerji yatırım ortamının inşa edilmesinde ve korunmasında fikir önderliği yapmak,