2012 yılında yürürlüğe giren Lisanssız Elektrik Yönetmeliği kapsamında yatırım yapan yaklaşık 7000 MW’e kurulu güç sahibi 5000’e yakın lisanssız güneş enerjisi yatırımcısı, görevli tedarik şirketleri (EPSAŞ)’lar tarafından mağdur edilmektedir.


Nakit akışı krizi sebebiyle yatırımcı güç duruma düşmeye başladı


Son günlerde görevli tedarik şirketleri lisanssız üreticilere email ile bildirim yaparak aylık YEKDEM ödemelerinin yapılamayacağını, ödemenin finansal olumlu gelişme yaşanması halinde ve fatura ibraz tarihleri dikkate alınaraködeneceği bildirilmektedir. Halbuki YEKDEM ödemeleri EPİAŞ tarafından EPSAŞ’lara günü gününe yapılmaktadır. Ancak EPSAŞ’lar bu ödemeleri yeddinde tutarak lisanssız santral sahiplerine ödememektedir. Bu tamamen hukuka aykırı bir durumdur. Zira EPSAŞ’ların; Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 25. Maddesine göre bir sonraki ayın en geç 5. günü bu ödemeleri lisanssız yatırımcılara yapma zorunluluğu vardır. Yani EPSAŞ’lar devletten lisanssız santrallere ödenmek üzere aldığını yatırımcıya ödememekte ve ne zaman ödeyeceğinin de ucunu açık bırakmaktadır. Büyük çoğunluğu döviz kredisiyle ve uzun vadeli olarak finanse edilen bu yatırımlar, artan döviz kurlarıyla birlikte zamanında ödenmeyen üretim bedelleri sebebiyle büyük bir nakit akış kriziyle baş başa kalmışlardır. Özellikle EPSAŞ’ların bu borçları geç ödemelerinden kaynaklı negatif kur farkı etkisi yatırımcıyı güç duruma düşürmeye devam etmektedir. Birçok lisanssız GES yatırımcısı YEKDEM ödemelerinin yapılmaması nedeniyle bankalara kredi borcunu ödeyememektedir. Bu durumun yatırımcının finansal çöküşüne sebep olurken bankalarda da batık kredi sayısının arttıracağına şüphe yoktur. Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği olarak; Enerji Bakanlığı ve
EPDK’nın bu konuya acil müdahale etmesini ve ödemelerin zamanında yapılmasının sağlanmasını ve ayrıca EPDK’nın gündeminde olan EPSAŞ’ların ödemesiyle ilgili yasal düzenlemenin acilen yürürlüğe girmesini beklemekteyiz.

GÜNEŞDER YÖNETİM KURULU
09.06.2022