Adı Soyadı              Görevi                       Temsil Ettiği Şirket

Serdar Ekiz              Başkan                                  EKZ Proje

Mehmet Özer           Başkan Yardımcısı           Tunçmatik

Çiğdem Dilek           Yazman                              Maabir Enerji

Kazım Çolak             Sayman                             Çolak Enerji

Özgür Ulupınar         Üye                                     GSB Enerji

Cem Ovacık              Üye                                    21 GES

Mesut Erdal              Üye                                     T Dinamik

O. Burak Kavuncu     Üye                                    Koray Holding

Rüştü Ataman          Üye                                    Tiryaki Holding

Fatih Aydın               Üye                                    Nortan Enerji

İbrahim Sömer         Üye                                   Özdamar GES