Güneşder Hakkında

Lisanssız Güneş Enerji Santral (GES) yatırımcılarının haklarını korumak, yatırımların artırılmasına, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve bu konuda farkındalığı artırmak,dernek amaçlarına uygun olarak hareket eden diğer kurum, kuruluş, dernek ve özel sektör güneş enerjisi yatırımcıları ile etkin işbirliği yaparak katma değeri yüksek bir yatırım ortamı yaratmak, yatırımları destekleyecek mekanizmaları kurmak ve işleyişinde aktif rol almak, sektörde meydana gelen gelişmeleri takip etmek,Türkiye’nin enerji politikasını, teknik ve ekonomik gelişmeler ile enerji konusundaki mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak araştırmalar yapmak, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek,Türkiye enerji piyasalarındaki yatırımların teknoloji, verimlilik ve yetkin insan kaynakları ile desteklenmesine katkı sunmak amacıyla kurulmuştur.Hedeflerimiz;

1-Türkiye'deki güneş enerjisi alanındaki gelişme ve yatırım potansiyelini, yatırım yapılabilecek alanları tanıtmak
2-Ülke ekonomisine ve milli menfaatlere yararlı yatırımların yapılabilmesi ortamını sağlamak
3-Lisanssız Güneş Enerjisi yatırımcılarının yaşadığı sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak
4-Lisanssız Güneş Enerjisiyle ilgili mevzuat çalışması yapmak
5-Düzenleyici kurumlarla ve Lisanssız elektrik üretimi ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçmek, çözüm önerilerinde bulunmak, raporlar sunmak